อำนวยความสะดวกพาผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ความรุนแรงในครอบครัว (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว อำนวยความสะดวกพาผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 2 ราย
เข้าพบแพทย์ ณ คลินิกใกล้ใจ เพื่อทำการตรวจร่างกาย ประเมินทางจิตวิทยา รายที่ 1 เข้าพบตามแพทย์นัด เกี่ยวกับการบำบัดสุรา โดยการรักษาด้วยยา
และรายที่ 2 มีสภาวะทำร้ายร่างกายตนเอง เนื่องจากภาวะเครียด ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่มีการวางแผนติดตามเยี่ยมบ้านและ
ให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

Share: