อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ระมาด (อพม.) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แพมเพิส (ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่) ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดย นางทองพัตร์ หน่อคาสุกประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ระมาด (อพม.) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้งนายอำเภอแม่ระมาดประธานอพม.อำเภอแม่ระมาด ร้อยตรีวีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด มูลนิธิ Berma Childrenมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แพมเพิส (ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่) ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 3 ราย


Share: