อพม. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ลงปฎิบัติงาน ตำบลแม่ปะ ร่วมกับ กองสาธารณสุขอบต.แม่ปะ เยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง

วันที่ 3 พฤศิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดย นางนงรัตน์ นาทะจันทรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ลงปฎิบัติงาน ตำบลแม่ปะ ร่วมกับ กองสาธารณสุขอบต.แม่ปะ เยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง พร้อมกับมอบแพมเพริส จำนวน 7 ราย และสอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาเพื่อนำประสานส่งต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน


Share: