อพม.ตำบลเชียงทอง อำเภอสวังเจ้า มอบนมผงเด็ก และ ของเล่นเด็ก ให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จำนวน 3 ครอบครัว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดย นางประพิศ รักยิ้ม อพม.ตำบลเชียงทอง อำเภอสวังเจ้า มอบนมผงเด็ก และ ของเล่นเด็ก ให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และองค์กรภาคเอกชน (NGO) จังหวัดตากแชร์ 1 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์


Share: