อบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะและความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ (19 ก.ย. 63)

วันที่ 19 ก.ย. 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะและความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์
โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย
นายศุภภิมิตร​ เปาริก​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่​ 310​ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก​ นายอำเภอเมืองตาก​ หัวหน้าส่วนราชการ​ และผู้แทนส่วนราชการ​ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก จากอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา จำนวน 100 คน
นายประทีป​ มูลเภา​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวว่า​ การจัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกการจัดอบรม โดยขอความร่วมมือมณฑลทหารบกที่ 310 นำเสนอโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ทหารประจำการได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อปลดประจำการ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งทำให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ที่ได้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเห็นภาพจริง​ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ไม่ถูกล่อลวง และดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share: