ห้องสมุดชีวิต (E-Library)

🤍สังคมแห่งความรักและการแบ่งปัน
🤍ความรักที่มีวุฒิภาวะ
🤍คือรักที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น
🤍มีความหนักแน่นมากขึ้น มีความอดทน และเข้าใจในตัวบุคคลที่เรารัก
เครดิต TIKTOK@MR.JATNARIN
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
📞 055-511452
🤍 กำลังใจของคนที่มีความหวัง
🤍 กำลังใจจากอีกคนสู่อีกคน
🤍 พลังของการให้
📞 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก 055-039640
🕹 dsctak2018@hotmail.com
📍 909 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial