สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในนามของคณะขับเคลื่อนงานศูนย์ CSR TAKสนับสนุนรถเข็นวิลแชร์ สำหรับผู้พิการ จำนวน 1คัน ให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในนามของคณะขับเคลื่อนงานศูนย์ CSR TAKสนับสนุนรถเข็นวิลแชร์ สำหรับผู้พิการ จำนวน 1คัน ให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: