วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 (17 ม.ค. 64)

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักวิชาการเงินและบัญชี
เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณเจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเกาะตะเภา
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม่สด ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
และประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พิธีพราหมณ์) จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
กล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญของชาติไว้ ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปี พ.ศ.1826
อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้มีปรากฏเรื่องราวเล่ากันว่า
ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะ
หลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ ณ กรุงสุโขทัยพระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่ง ณ ยอดดอยสูงตรงบริเวณนี้
มีชื่อว่า เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Share: