ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประสบปัญหาอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง (9 ธ.ค. 63)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และนักพัฒนาการเด็ก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประสบปัญหาอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง พื้นที่ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทหารจากหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน กำนันตำบลสมอโคน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (อพม.) ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 2,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Share: