ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับบริการผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับบริการผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตากกรณีมารดาและ บุตรพิการซ้ำซ้อน ขอความช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาเดิม ณ จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากมาติดตามญาติแต่ไม่พบ *การให้ความช่วยเหลือ* : สนง.พมจ.ตาก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำพามารดาและบุตรพิการ ส่งกลับภูมิลำเนาเดิมจังหวัดสุโขทัยทั้งนี้ได้ประสานไปยัง อบต.บ้านทุ่ง ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยในการให้ความช่วยเหลือ เรียบร้อยแล้ว


Share: