ลงพื้นที่เยื่ยมเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์และประเมินพัฒนาการเด็ก (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก
ลงพื้นที่เยื่ยมเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์และประเมินพัฒนาการเด็ก ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จำนวน 1 ราย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จำนวน 2 ราย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งลงเยี่ยมขอความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

Share: