ลงพื้นที่เยี่ยมเคสยื่นกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่เยี่ยมเคสยื่นกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงาจังหวัดตาก จำนวน 8 ราย


Share: