ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว (20 พ.ย. 63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อาสาสมัครยุติความรุนแรงในครอบครัว ตำบลป่ามะม่วง
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และหน่วยงาน One Home Tak ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
การให้ความช่วยเหลือ
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้กำลังใจภรรยา และหลานชายที่อยู่ในภาวะของการหวาดระแวงที่บุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมความรุนแรงต่อกัน และได้ให้กำลังใจนายบี ให้เลิกดื่มสุรา และเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ขาดยาตามแพทย์สั่ง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับอาสาสมัครยุติความรุนแรงในครอบครัว ตำบลป่ามะม่วง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวซ้ำอีก และติดตามพฤติกรรมของหลานชาย หลานสาว เพื่อแจ้งให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก พิจารณาให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตรวจสอบข้อมูลของหลานชาย และหลานสาว เนื่องจากเป็นหน่วยงานนำส่งเด็กเข้ารับการศึกษา ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือกรณีที่เด็กทั้ง 2 คน ไม่ได้ศึกษาต่อ กลับมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดตาก และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสวัสดิภาพเด็ก

Share: