ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ข่าวช่อง 7 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 “รวบชายคลั่งทำร้ายแม่ – น้องสาว อ้างแค้นถูกทำคุณไสยใส่” (19 ม.ค. 64)

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเจ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังเจ้า และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
และสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ข่าวช่อง 7 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 “รวบชายคลั่งทำร้ายแม่ – น้องสาว อ้างแค้นถูกทำคุณไสยใส่”
พร้อมพูดคุยและให้กำลังครอบครัว ให้คำแนะนำญาติในการดูแลผู้กระทำความรุนแรง เนื่องจากเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลและทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง
และให้ผู้กระทำความรุนแรงได้ช่วยงานภายในครอบครัว เพื่อให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ประสานผู้นำชุมชน เฝ้าระวังการเกิดกระทำความรุนแรงซ้ำ ในพื้นที่ตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

Share: