ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาการเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุ่งกระเขา: ในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเขา: อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากทั้งนี้จะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทาง สังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: