ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ชอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาการเด็กลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ชอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 2 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลท้องฟ้าและตำบสสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต่อไป


Share: