ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ไปรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


Share: