ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็กและนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 4 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก และตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: