ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาการเด็ก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 5 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก ตำบลประดาง ตำบลเชียงทอง และตำบลนาโบสถ์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก


Share: