ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งมีการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางFacebook กลุ่ม Tak city เพื่อสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งมีการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางFacebook กลุ่ม Tak city เพื่อสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: