ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน (9 พ.ย. 63)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางสาวประพิณเพ็ญ มันทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายมานพ ผิวบัวคำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และนายโพธิพงษ์ จันทรสกุณ พนักงานอำนวยการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอสามเงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.วังจันทร์ จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 4 ราย เจ้าหน้าที่อบต.สามเงา จำนวน ่ 1 ราย และพื้นที่อำเภอบ้านตาก จำนวน 10 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สลิด รวมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย


+8


1ประสิทธิ์ศักดิ์ สมประสงค์


Share: