ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (15 ธ.ค. 63)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิติกร และนักพัฒนาสังคม
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อบต.ย่านรี และ เจ้าหน้าที่อบต.วังหมัน ในพื้นที่ ตำบลย่านรี และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพจำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

Share: