ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณี ความรุนแรงในครอบครัว (15 ธ.ค. 63)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณี ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อติดตามความเป็นอยู่และติดตามพฤติการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้จะรายงานผลการติดตามให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทราบ ต่อไป

Share: