ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก (20 พ.ย. 63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไม้งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตำบลไม้งาม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และหน่วยงาน One Home Tak ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก กรณีที่มีการแชร์ใน Facebook : Beaw Indy Smile ขอรับบริจาคการช่วยเหลือผู้ยากไร้ นายเอ (นามสมมติ) ประสบปัญหาครอบครัวยากจน ไม่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน ภรรยาเพิ่งคลอดบุตร ไม่มีเงินซื้อของใช้จำเป็นสำหรับบุตร
การให้ความช่วยเหลือ
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แนะนำเรื่องการดูแลสุขอนามัยภายในบ้าน ขอให้รักษาความสะอาดภายในบ้านพัก และแจ้งกับผู้ประสบปัญหาว่าจะติดตามความเป็นอยู่ การเลี้ยงดูบุตร และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงาน
2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก มอบชุดของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ประกอบด้วย เสื้อผ้า ผ้าห่ม นม และแพมเพิส เป็นต้น
3. เทศบาลตำบลไม้งาม รับลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหากดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก บันทึกเข้าระบบ และบิดาเด็กจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปี
4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม จะเฝ้าระวัง และประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัว

Share: