ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการทางการเคลื่อนไหว (4 ก.พ. 64)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการทางการเคลื่อนไหว ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน นักสังคมสงเคราะห์ รพ.แม่สอด และนักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครแม่สอด กรณีประสบปัญหารับภาระ
ดูแลมารดาพิการ มีความต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูป และกระดาษชำระให้กับมารดาซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด ทั้งนี้ได้สอบข้อเท็จเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ แนะนำการรับเงินตามโครงการ”เราชนะ” ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อนำไปจัดซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปในการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น, แนะนำช่องทางการชำระเงินกู้ยืมกองทุนฯ คนพิการ พิจารณาสนับสนุนกายอุปกรณ์ (รถเข็น) ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และโรงพยาบาลแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอด
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและกระดาษชำระให้แก่คนพิการ

Share: