ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังเจ้า​ จังหวัดตาก เพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ (4 ก.พ. 64)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคม และนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังเจ้า​ จังหวัดตาก เพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 11​ ราย และสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ​ จำนวน​ 11​ หลัง

Share: