ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน 1 รายในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน 1 รายในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต่อไป


Share: