ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กยากจน ที่อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย บิดามารดาแยกทางหรือเด็กอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่ประสบปัญหาด้านรายได้ และความเดือนร้อน (3 ก.พ. 64)

วันที่ 3 กพ. 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กยากจน ที่อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย บิดามารดาแยกทางหรือเด็กอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่ประสบปัญหาด้านรายได้ และความเดือนร้อน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านป่ายางตก โรงเรียนวัดสามเงา โรงเรียนบ้านสามเงา และโรงเรียนบ้านป่ายางใต้ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 38 ครอบครัว โดยให้กำลังใจและสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาขอรับการช่วยเหลือเป็นสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ต่อไป

Share: