ลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ตำบลหัวเดียด (28 ก.พ. 64)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้านายศักดิ์สยาม เทพนิกร ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ และได้ประสาน อพม.ในพื้นที่ โดยมี
1.ประธาน อพม.เทศบาลเมืองตาก พร้อม อสม.ในพื้นที่ตำบลหัวเดียด
2.ประธานชุมชนตำบลปทุมคีรี ตำบลหนองหลวง
เพื่อค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ
ในพื้นที่ตำบลหัวเดียด เป็นคนพิการติดเตียง จำนวน 1 ราย , ให้คำแนะนำแก่ญาติคนพิการ จำนวน 1 ราย และผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย
และตำบลหนองหลวง เป็นคนพิการ จำนวน 2 ราย
โดยจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ”สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ประธานชุมชนปทุมคีรี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก ,ประธานชุมชนดอยคีรี ,ประธานชุมชนหัวเดียดและประธานชุมชนเด่นสน ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Share: