ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกพา ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีความรุนแรงในครอบครัว (6 ก.ค. 64)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกพา ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีความรุนแรงในครอบครัว เข้าขอรับคำปรึกษา
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องหย่ากับสามี จากเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: