ลงพื้นที่หารือกับอพม. และเจ้าหน้าที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด เพื่อชี้แจงดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่หารือกับอพม. และเจ้าหน้าที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด เพื่อชี้แจงดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะดำเนินการสำรวจในพื้นที่ จำนวน 30 ครัวเรือน

Share: