ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ (2 พ.ย. 63)

นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ มุณีแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายมานพ ผิวบัวคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และนางสาวสุนันทา อินตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ กรณีข่าว ลูกคลั่งเมาเหล้า ฉุนแม่แท้ๆวัย 93 ปี จุดเทียนไม่ติด คว้าไม้ตีเลือดอาบ ณ บ้านเลขที่ 16 ม.8 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

Share: