ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเรื่องความเป็นอยู่เนื่องจากผู้ร้องเรียนตกงานมานาน และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโน่าไวรัส (COVID-19)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไม้งาม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเรื่องความเป็นอยู่เนื่องจากผู้ร้องเรียนตกงานมานาน และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโน่าไวรัส (COVID-19) ซึ่งได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นได้ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้งนี้ จะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: