ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย อำเภอสามเงา ว่า เด็กชาย อายุ 9 ปี ถูกบิดาทำร้ายร่างกายเป็นประจำ (3 ก.พ. 64)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร. คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย อำเภอสามเงา ว่า เด็กชาย อายุ 9 ปี ถูกบิดาทำร้ายร่างกายเป็นประจำ เมื่อทางโรงเรียนเข้าไปพูดคุย ห้ามปราม บิดาเด็กไม่พอใจ และข่มขู่คุณครูประจำชั้น จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพิจารณาให้การช่วยเหลือเด็กรายดังกล่าว โดยได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามเงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และผู้นำชุมชน ร่วมสอบข้อเท็จจริง และวางแผนให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ได้ให้กำลังใจและสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

Share: