ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากนักจิตวิทยา โรงพยาบาลบ้านตาก ว่า เด็กหญิง อายุ 17 ปี กินน้ำยาล้างห้องน้ำ มีปัญหาครอบครัว (22 ม.ค. 64)

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากนักจิตวิทยา โรงพยาบาลบ้านตาก ว่า เด็กหญิง อายุ 17 ปี กินน้ำยาล้างห้องน้ำ มีปัญหาครอบครัว และมีประวัติเคยถูกทำอนาจารจากบิดา และพี่ชายแฟน สอบข้อเท็จจริงร่วมกับนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก พยาบาลวิชาชีพ และนักจิตวิทยา โรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือ ภายหลังจากผลการติดตามอาการของนักจิตวิทยา ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Share: