ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ ชุ่มชนเชียงทองเหนือ ชุมชนเขียงทองใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (28 ก.พ. 64)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ ชุ่มชนเชียงทองเหนือ ชุมชนเขียงทองใต้ โดยขอความร่วมมือ ประธานชุมชน และ อพม. ในการประสานและประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเราชนะ และจุดบริการที่ว่าการอำเภอเมืองตาก และได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนี้
1. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 1 ราย
2. แนะนำให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนำพาผู้สูงอายุทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 1 ราย เนื่องจากเป็นบัตรแบบเดิม ไม่สามารถรองรับการเข้าร่วมตามโครงการเราชนะได้
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือประธานชุมชนฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน

Share: