ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าสายลวด ในการปักหมุดลงแอ๊ปพิเคชั่นพ้นภัย เพื่อขอรับถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ 9 ราย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวที่มีเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อประสานส่งต่อขอรับความช่วยเหลือ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดย นางสางยุพิน สุกแว่นนางจิราภรณ์ ขัติวงษ์ อพม.ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าสายลวด ในการปักหมุดลงแอ๊ปพิเคชั่นพ้นภัย เพื่อขอรับถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ 9 ราย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวที่มีเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อประสานส่งต่อขอรับความช่วยเหลือจาก หน่วยงาน พม.ตาก ต่อไป


Share: