ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางและคนจนเป้าหมาย TPMAPประสบปัญหาผู้สูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองตาก นายก อบต.แม่ท้อ อพม. อสม. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางและคนจนเป้าหมาย TPMAPประสบปัญหาผู้สูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ จำนวน 1 ราย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุโดยมอบป้ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) จำนวน 2,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และมอบชุดผ้าห่มและผ้าเช็ดตัว นอกจากนี้ พม.ตากและอบต.แม่ท้อ มีแผนจะประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ต่อไป


Share: