ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอพบพระ (3 พ.ย. 63)


Share: