ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือเด็ก ครั้งที่ 3 กรณีเด็กอาศัยอยู่กับบิดา 2 คน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ได้รับการศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการและนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือเด็ก ครั้งที่ 3 กรณีเด็กอาศัยอยู่กับบิดา 2 คน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ได้รับการศึกษาโดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อเสนอเรื่องการศึกษาของเด็ก และลงพื้นที่สำรวจที่ดิน ในการจัดสร้างบ้านให้แก่เด็กและบิดา


Share: