ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมให้กำลังใจและตรวจสอบข้อเท็จจริงคำร้องขอกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ รายบุคคล (10 ก.พ. 64)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นิติกร พนักงานกองทุนผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมให้กำลังใจและตรวจสอบข้อเท็จจริงคำร้อง
ขอกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ รายบุคคล พื้นที่ตำบลแม่จะเรา และตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมจำนวน 2 ราย

Share: