ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด ตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (18 ส.ค. 63)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนางอัมพร คำภีร์ นักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด ตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลตาก2. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1 กิติขจร
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม

Share: