ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ตำบลหัวเดียด จำนวน 3 ราย และตำบลไม้งาม จำนวน 1ราย (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ค้นหา
กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ตำบลหัวเดียด จำนวน 3 ราย และตำบลไม้งาม จำนวน 1ราย
โดยจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

Share: