ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ (18 ก.พ. 64)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทย
มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน)
และเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวก ณ จุดลงทะเบียนเราชนะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า โดยมี ร.อ.อำนาจ มหันตรัตน์
ปลัดอาวุโสอำเภอวังเจ้า ร่วมมอบด้วย

Share: