ร่วมหารือกับพันเอกเสมา มังติ รอง ผบ.มทบ.310 และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด มทบ.310 ผู้แทนจาก ร.14 , ร.14 พัน 1 , ร.14 พัน 2 และ ร.14 พัน 3 ในการวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ (29 ม.ค. 64)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือกับพันเอกเสมา มังติ รอง ผบ.มทบ.310 และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด มทบ.310 ผู้แทนจาก ร.14 , ร.14 พัน 1 , ร.14 พัน 2 และ ร.14 พัน 3 ในการวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 310 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: