ร่วมมอบหมวกไหมและหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมมอบหมวกไหมและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณสุรพร มณีสินธุ และคณะจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยหมวกไหมพรมเด็ก จำนวน 492 ใบ หมวกไหมพรมผู้ใหญ่ จำนวน 237 ใบ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 96 ชิ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 825 ชิ้นให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดตาก ต่อไป


Share: