ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2564 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีเทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รักษาการแทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากผู้แทนศาลจังหวัดตาก ผู้แทนกองกำลังนเรศวร ปลัดจังหวัดตาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากดำเนินการจัดงานขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมา โดยทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ให้พ้นจากความแห้งแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้ก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชาวไทยตลอดมา


Share: