ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 (16 ต.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวนงนภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางอัมพร คำภีร ์นักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

Share: