ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (8 ม.ค. 64)

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference
ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมี นางซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานการประชุม
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: