ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (8 พ.ย. 63)

วันที่ 8 พ.ย. 2563 เวลา 07.30 น. นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตากกำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองตาก

Share: